Информация за град Монтана

Добавено: Понеделник, 08 Април 2013г

Монтана е областен град, разположен в Северозападна България, административен и стопански център на едноименните община Монтана и област Монтана. Намира се на около 45 km южно от река Дунав, на около 35 km на северозапад от Враца и на около 30 km на изток от границата със СърбияСпоред преброяването през 2011 година, населението на Монтана е 43 781 жители.


Монтана се намира на река Огоста в предпланински район на север от Стара планина, заобиколен от изток от възвишението Пъстрина (555 m) и от юг от Монтанското бърдо (307 m), наречено в западната си част „Баира“. На югозапад от града се намира язовир „Огоста“.


Административно деление


Най-старата част на града е кварталът в подножието на Монтанското бърдо (Баира). Квартали на Монтана са жилищните комплекси "Младост 1", "Младост 2" и "Плиска" (в северозападната част на града), "Кошарник", "Огоста" (известен като "Циганската махала"), "Мала Кутловица", "Пъстрина" и "Изгрев". Последните три квартала са единствените, които се намират на десния бряг на Огоста, докато по-голямата част от града се намира на левия ѝ бряг.


Климат


Климатът е умерено-континентален, със студена зима и горещо лято. Средната температура през януари е –2.2°C, през юли 21°C. В последните 15–20 години температури от 35–40°C през лятото са обичайно явление.


Символи


 Гербът на Монтана представлява син щит, на който е изобразена покровителката на антична Монтана — богинята Диана. Гербът е увенчан с крепостна корона, а около щита има поставена девизна лента с надпис „Диана – покровителка на Монтана“. Утвърден е през 1997 г. Знамето на града представлява разположени хоризонтално бяла и синя ивици, а в горния ляв кантон е поставен българският трикольор.


 

Коментари

Още статии