NetSurf

NetSurf е компания с над 20-годишен опит в предоставянето на високоскоростен интернет и
интерактивна телевизия с точки на присъствие в над десет града в Северозападна и Югозападна
България, изграждаща собствена оптична преносна среда базирана на стандартите FTTB ( Fiber to
the Building ) , FTTH (Fiber to the Home) и Active Ethernet.

1